rapprt

Rapporter kan till exempel vara redogörelser för regeringens arbete på olika områden eller avrapporteringar av regeringsuppdrag. rapport. muntligt eller skriftligt sammanställande och frambringande av information rörande givet ämne. Synonymer: redogörelse: Besläktade ord: rapportera: HIV-spridningen minskar i Indien, visar ny rapport. (textilier) mönster som upprepas regelbundet. Indragna rader ovanför strecket gäller en särskild definition. HUI Research har genom åren publicerat ett stort antal publika rapporter i handelsrelaterade ämnen. Rapporterna spänner över ett mycket brett ämnesområde och är ibland externt forskningsfinansierade eller finansierade av en uppdragsgivare men lika ofta initierade av oss själva när vi funnit att det finns skäl att.