ratos ab

Handla aktien Ratos AB ser. B (RATO B) på Nasdaq Stockholm AB. Hos Nordnet kan du handla aktier från 0 kr i courtage. Bröderna Ragnar och Torsten Söderberg grundade Ratos som ett förvaltningsbolag för familjens växande affärsverksamhet. Familjen var då ägare av bolaget Söderberg & Haak AB. Ratos blev så småningom ett blandat investmentbolag med betydande aktieposter i företag som Stora Kopparberg, Gränges och. Profil Ratos AB (B)till bolagsprofilen. Ratos är ett private equity-konglomerat vars verksamhet består av förvärv, utveckling och försäljning av företrädesvis onoterade företag. Ratos affärsidé är att över tiden skapa högsta möjliga avkastning genom ett professionellt, aktivt och ansvarsfullt utövande av ägarrollen i ett antal.

Ratos ab - har varit

Nyckeltalet beräknas på senast betald kurs i aktien under de senaste 30 handelsdagarna och anger hur mycket som aktien varierar i procent. Om aktien Om bolaget. År tog Jonas Wiström, tillika koncernchef i ÅF , över som styrelseordförande. Karlssons tidigare arbetsgivare Atle Industri förvärvades och aktieinnehaven i de noterade bolagen avyttrades. Man brukar även anse att en aktie är överköpt om kursen rör sig i den övre delen av banden och översåld om den rör sig i den nedre.

Ratos ab Video

Ninho de ratos Uppdatering sker vid varje kvartalsrapportering och baseras rullande på 12 månader bakåt i tiden. Språk Deutsch English Redigera länkar. Volatilitet Volatilitet anger hur stora rörelserna i aktiekursen är uttryckt i procent. Ratos ab huvudkontor i Adelswärdska huset på Drottninggatan 2 i Stockholm andra myriam bryant från vänster. Hämtad från " https: Anger det volymvägda snittpris VWAP som mäklaren har köpt på i dag beräknat över alla avslut exklusive rapporterade affärer. Aktieägare i de relaterade bolagen äger också aktier i Systembolaget sundbyberg B. ratos ab