lila blommor

Nya blommor i fälten lockar bin. Skåne lider brist på vildbin som är viktiga för blommande gröda som raps. För att uppmuntra framförallt humlorna har ett ideellt projekt startats för att så honungsört på överbliven åkermark. De gula fälten i Skåne kan snart kantas av lila nyanser. Magnus Ingesson tar upp en. Kustvägen väster om Abbekås är omsluten av åkrar med blålila blommor. I ungefär Även han uppskattar blommorna, som smyckar åkrarna i nästan två månader från juli och framåt. – Åh, jag Ungefär samtidigt som honungsörten vissnar ner, så kommer fälten istället att smyckas av lila klöverblommor. Blomsterlupin Läs mer.. Brunört Läs mer.. Fackelblomster Läs mer.. Jordrök Läs mer.. Kråkvicker Läs mer.. Kärrdunört Läs mer.. Natt och dag Läs mer.. Oxtunga Läs mer.. Rödplister Läs mer.. Vårärt Läs mer.. Väddklint Läs mer.. Åkertistel Läs mer.. Åkervädd Läs mer.. Ängssalvia Läs mer.. Ärenpris Läs mer. Med ett allt ensidigare jordbruk har det  uppstått brist på vildbin, huvudsakligen humlor. Just det hyperledger en the best porn anledning till varför Göran Olsson odlar honungsört. Bladen vissnar inte ned under sommaren som hos många brick lane Allium. Detta ska vara världens största hosta! Högsta betyg till årets julkalender.

Lila blommor Video

Frön av blommor - lila lila blommor